Azospermi

Menide, canlı veya cansız herhangi bir hücre saptanmaması ‘azosperm’ olarak adlandırılmaktadır. Azospermi, erkekteki kısırlık problemidir. Erkeğin semen (yani meni) örneğinde sperm çıkmamasıdır. Doğuştan sperm kanallarının eksikliği, genetik bozukluklar, testislerin inmemesi veya testis torsiyonu vb. nedenlerden oluşabiliyor.

En yaygın erkek kısırlığı rutin bir semen analizi olan spermiogramdır. Spermiogram tahlilini yaptırmadan önce en az 2 gün, en fazla 6 gün boşalma olmaması istenir.

Sperm numunesi, steril bir semen kabında boşaltılır ve değerlendirme için laboratuvarda işleme alınır. Menide dikkat edilen noktalar; spermlerin sayısı, hareketliliği ve morfolojisi olmakla birlikte, ilerleme, hacim, tutarlılık (viskozite) ve aglütinasyon reaksiyonları da diğer önemli faktörlerdendir.

Normal Değerlerdeki Bir Spermiogram Tahlili:

Volüm (ml)   > 1.5 ml
Konsantrasyon (ml)   > 15 milyon / ml
Toplam Hücre   > 39 milyon
Motilite (Hareketlilik)   – % 45
Morfoloji (Normal Şekil)   – % 4
PH değeri   7.2 – 8
Canlılık Oranı   – % 75
Beyaz Kan Hücreleri   ml’de 1 milyondan az