Mikroenjeksiyon (İntrastoplazmik Sperm Enjeksiyonu) Yöntemi – ICSI

Mikroenjeksiyon yöntemi,  sperm sayısının ya da hareketliliğinin eksik olduğu durumlarda ve sperm şekillerinin / morfolojisinin bozuk olduğu durumlarda uygulanan bir yöntemdir.

Erkeğin sperm hücresinin bayanın yumurta hücresinin sitoplazması içerisine yerleştirilmesi ile oluşturulan bir tüp bebek tedavisidir. Erkek infertilitesi için çok önemli bir tedavi şekli olmuştur. “Intra-Cytoplasmatic Sperm Injection” (ICSI) olarak da bilinmektedir.

ICSI Hangi Durumlarda Yapılmalıdır?

  • Embriyolarının döllenme oranı düşük olan hastalarda, TESA/TESE gibi cerrahi yöntemlerle sperm elde edilmesi gerektiği, kötü sperme sahip olanlarda ICSI büyük önem taşımaktadır.
  • Sebebi bilinmeyen kısırlık (infertilite) durumu olan hastalar için,
  • Erkekteki sperm sayısının az olması durumunda,
  • Sperm hareketliliğinin az olması durumunda,
  • Sperm şekillerinin (morfolojisinin) bozuk olması durumunda,
  • Preimplantasyon Genetik Tanı (PGT) uygulanacak hastalara,
  • Tüp Bebek (IVF) denemelerinde döllenme sağlanamayan hastalara,
  • Antisperm / Antikorları olduğu düşünülen hastalar için,
  • Tedavi başarı oranının artması için,

Tüp bebek tedavisi uygulayacak hastalara microenjeksiyon (ICSI) yöntemini önermekteyiz.

Mikroenjeksiyon (ICSI) Yöntemi Nasıl Uygulanır?

Mikroenjeksiyon yöntemi için, öncelikle baba adayının sağlıklı/kaliteli spermleri seçilir. Spermin hareketsizleşmesine neden olan ‘kuyruklar’, spermlerden ayrıştırılır. Tamamen sağlıklı olan spermler, laboratuvarda, embriyologlar tarafından anne adayından toplanılan yumurtalarının içerisine yerleştirilir. Bu işlem genellikle bir robot yardımı için yapılır ve döllenme sağlanılır.

Mikroenjeksiyonda tedavi süreci, tüp bebek tedavi süreci ile aynıdır. Sağlıklı spermler ile sağlıklı yumurtalarının mikroenjeksiyon yöntemi ile döllenmesinin ardından, 3 ile 5 gün içerisinde anne rahmine yerleştirilmektedir. Bu transferden 12 gün sonra kanda gebelik testi yapıp sonucumuzu öğrenmekteyiz.

ÖNEMLİ BİLGİ: Biz de, Kıbrıs Tüp Bebek Merkezi olarak tüm hastalarımız için (ihtiyaç gerektirmeksizin) mikroenjeksiyon (ICSI) yöntemini uygulamaktayız. Bu şekilde tedavilerimizde daha fazla başarı elde ettiğimizi görmekteyiz.