Sperm Problemleri ve Çözüm Yöntemleri

Erkek Kısırlığı Olan Azosperm Problemi:
Azospermi, erkekte var olan kısırlık problemi olarak adlandırılabilir. Erkeğin semen yani meni örneğinde sperm çıkmamasıdır. Doğuştan sperm kanallarının eksikliği, genetik bozukluklar, testislerin inmemesi veya testis torsiyonu gibi nedenler azospermi sebeplerinden olabiliyor.

Erkeklerin, çocuk sahibi olabilmesi için gerekli olan spermlerin doğal yollar ile dışarıya çıkamaması durumunda bazı  yöntemlere başvurulmaktadır. Erkek hastadan doğal yollarla sperm örneği alınamıyorsa ya da alınan örnekte sağlıklı sperm hücreleri bulunamıyorsa; TESA, TESE, MİKRO TESE gibi yöntemlerle cerrahi yoldan alınmakta ve sağlıklı hücre bulmaya çalışılır.

Sağlıklı bir tüp bebek tedavisi öncesi bayandan yumurtalar alınırken, erkekten de sperm örneği alınmaktadır. Tesa, Tese vb. yöntemlerle güzel spermler elde edilebildiği taktirde aşılama veya tüp bebek gibi tedaviler uygulanabilmektedir.

TESA, TESE ve Mikro TESE Yöntemleri İle Sperm Bulma İşlemleri Nasıl Yapılır? 

TESA İşlemi (Testiküler Sperm Aspirasyonu)
Spermlerin doğal yollarla dışarıya çıkmaması durumunda, uzman ürolog tarafından erkeğin testislerinden iğne yardımı ile sperm hücresi elde etme yöntemidir. Sperm kanallarına iğne ile girilerek sperm bulmaya çalışılmaktadır.

TESA operasyonu lokal anestesi eşliğinde uygulanmaktadır. Bu işlem bir ameliyat değildir ve herhangi bir yarma/dikiş/kesi uygulanmamaktadır. Dolayısıyla hasta aynı gün içerisinde hastaneden ayrılabilir, normal hayatına dönebilir ve istirahat etmesini gerektirecek bir durumu yoktur. Bu yöntem ile istenilen olgun spermler elde edildiği taktirde, spermlere mikroenjeksiyon (ICSI) işlemi uygulanır:

Mikroenjeksiyon, sperm sayısının ya da hareketliliğinin az olduğu durumlarda ve sperm şekillerinin/morfolojisinin bozuk olduğu durumlarda kullanılabilen, erkeğin sperminin bayanın yumurtasındaki sitoplazma (cytoplasma) içerisine yerleştirilmesi ile oluşturulan bir tüp bebek tedavi şeklidir.

TESE İşlemi (Testiküler Sperm Ekstraksiyonu)
İleri derece sperm azlığı olan erkekler için uygulanan bu yöntem, cerrahi operasyon sayesinde testislerden biyopsi / parça alınmasıyla yapılmaktadır. Testislerin, lokal anestezi altında açılıp, ameliyat mikroskobu ile inceleme yapılarak doku parçacıkları alınmasıdır.

TESA işleminden sonuç alınamadığı durumlarda TESE yöntemine başvurulmaktadır. Azosperm problem yaşayan erkeklerin hemen hemen hepsi TESE yöntemine başvurur ve bu sayede sperm elde etmektedirler. Tabi ki spermin çıkıp çıkmama ihtimali yarı yarıyadır denilebilir. Fakat ameliyat mikroskobu sayesinde sperm bulma olasılığının daha yüksek olduğu bölgeler daha iyi ayrıt edilebilmektedir.

TESE işleminden elde edilen sperm hücrelerini tüp bebek tedavisine hazırlarken, mikroenjeksiyon (ICSI) yöntemi uygulanmaktadır. TESA işleminde olduğu gibi, TESE işlemi de lokal anestezi eşliğinde uygulanır ve hasta aynı gün hastaneden ayrılabilir, normal hayatına dönebilmektedir.

TESE/TESA İşlemleri Kimlere Önerilmektedir?
Testislerinden sperm hücresi çıkmayan erkekler, birçok sebepten ötürü bu problem ile karşılaşıyor olabilirler.

  • Geçirdiği önemli bir hastalıktan ötürü kullandığı bazı ilaçlar neticesinde sperm üretiminin yavaşlayan veya tükenen erkekler için,
  • Hormonal problemleri olan erkeklere,
  • Genetik açıdan sperm üretimi sağlayan genlerinde bozukluk olan erkeklere,
  • Sperm kanalları doğuştan olmayan,
  • Tıkanmış sperm kanalı olan,
  • Sperm kanalları herhangi bir sebepten ötürü alınmış olan erkekler için merkezimizde bu yöntemleri önermekte ve uygulamaktayız.

Mikro TESE İşlemi (Mikroskobik Testiküler Sperm Ekstrasyonu)
Testilerde sperm üretimi bulunmayan azosperm erkekler için ameliyat mikroskobu kullanılır ve bu mikroskobik yöntem sayesinde spermlerin olduğu yer tesbit edilmektedir. Tesa ve tese uygulamalarında sperm elde edilemese bile, çok yüksek bir oranda bu yöntem ile sperm bulunabilmektedir.

Bu işlem için iğne yardımıyla testislere (sperm kanallarına) girilir ve oradan biyopsi alınır. Fakat TESE ve TESA yöntemlerine göre daha az biyopsi (doku) alındığı için hasta daha hızlı bir şekilde iyileşmektedir.

Mikro tese işlemi, cerrahi yöntemle, genel anestezi altında yapılmaktadır. Erkeğin yumurtalıkları açılıp, mikroskop ile incelenmektedir. Cerrahi yöntemle yapıldığı için sperm aranırken çok az sayıda doku zarar görmektedir.
Tese işlemi ile elde edilen dokular, embriyolog tarafından laboratuvar ortamında kesilir ve sperm hücreleri ayıklanır. Ayıklanan spermler, tüp bebek tedavisi için mikroenjeksiyon ile hazırlanır.

NOT: Bu işlemler sonucunda canlı/kaliteli sperm bulunamayabilir. Bunun nedeni kişinin problemine gore değişmektedir.